A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новгородківська селищна територіальна громада
Кропивницького району Кіровоградської області

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Новгородківського селищного голови

13 січня 2022 року  № 7 - сг

                                                                                                  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації

в Новгородківській селищній раді
 

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року  № 2939-VI (далі – Закон) та визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Новгородківської селищної ради Кіровоградської області.


1.2. Новгородківська селищна рада (надалі – Рада) є суб'єктом відносин у сфері доступу до публічної інформації, а саме розпорядником інформації, який при вирішенні питань щодо доступу до інформації керується Законом.


1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Раді, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів.


1.4. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.


1.5. Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні Ради, є відділ загальної та організаційної роботи Ради, завданням якого є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.


1.6. Рада не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- адресованими  безпосередньо до депутатів селищної ради;

- стосовно інформації інших органів влади України;

- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

2. Порядок доступу до інформації

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Ради забезпечується:

1) розміщенням публічної інформації на веб-сайті Ради в мережі Інтернет;

2) розміщенням публічної інформації на інформаційному стенді Новгородківської селищної ради (приміщення Новгородківської селищної ради);

3) наданням публічної інформації за запитами.


2.2. Інформація про діяльність Ради може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації.

 

2.3. Публічна інформація про діяльність Ради надається у формі, визначеній законодавством. У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу в тій самій формі, у якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Раді. Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном відповідальними посадовими особами Ради. Запит на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів апарату селищної ради.


2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Ради обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.


2.5. Відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації є начальник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради.

 

2.6. Надання публічної інформації про діяльність Ради запитувачам інформації на їх запит, а також підготовку для розміщення вказаної інформації на веб-сайті Ради забезпечують за такими напрямками:

- інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації, розклад роботи та графік прийому громадян, плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань, розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, проекти рішень, що підлягають обговоренню – секретар селищної ради;

- інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник, звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію, порядок складання, подання запиту на інформацію, інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси веб-сайту та електронної пошти Ради, прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови Ради та його заступника, умови отримання довідок, що видаються трудовим архівом Ради, форми і зразки документів, правила їх заповнення – відділ загальної та організаційної роботи селищної ради;

- інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) – відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності селищної ради;

- інформація про організаційну структуру, повноваження Ради, правила внутрішнього трудового розпорядку, вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад - сектор з питань кадрової роботи селищної ради;

- нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, інформація про нормативно-правові засади діяльності Ради оскарження рішень розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності – сектор з юридичного забезпечення селищної ради.


2.7. Внутрішньо організаційні акти індивідуальної дії Ради (розпорядження селищного голови з особового складу, кадрових питань та з адміністративно-господарських питань) не підлягають оприлюдненню.


2.8. Запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.


2.9. Запитувач має право звернутись до Ради із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин запиту.

 

2.10. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

3. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні Ради

 

3.1. Оприлюднення інформації, що знаходиться у володінні Ради, здійснюється шляхом розміщення публічної інформації на веб-сайті Ради в мережі Інтернет, на інформаційному стенді Новгородківської селищної ради.

 

3.2. Розміщенню на веб-сайті Ради, зокрема, підлягають:

3.2.1. Інформація про структуру і штатну чисельність апарату Новгородківської селищної ради та її виконавчих  органів, повноваження Ради та  Регламент Новгородківської селищної ради.

3.2.2. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

3.2.3. Рішення сесій селищної ради, рішення виконавчого комітету селищної ради та розпорядження селищного голови (крім внутрішньо організаційних).

3.2.4. Проекти рішень ради, що підлягають обговоренню з метою прийняття.

3.2.5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються Радою, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

3.2.6. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень Ради як розпорядника інформації, дій чи бездіяльності.

3.2.7. Інформація про систему обліку, види інформації, якими володіє Рада.

3.2.8. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань Ради.

3.2.9. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам бланки Ради та спеціального місця для роботи запитувачів з документами.

3.2.10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.11. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

3.2.12. Інформація про діяльність Ради, а саме про:

- місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови Ради та його заступника, працівників апарату Ради;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій комунальної власності громади та їх керівників.

3.2.13. Іншу інформація про діяльність Ради, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений Законом.

 

3.3. Інформація, передбачена пунктом 3.2.3 підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. Інформація на веб-сайті Ради оприлюднюється із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

 

3.4.  Інформація, передбачена пунктом 3.2.4., оприлюднюється не пізніш як за 10 робочих днів до дати проведення чергового пленарного засідання Ради. У випадку, якщо проект рішення оприлюднюється в інший передбачений спосіб, до інформаційно-довідкових матеріалів до даного проекту додається письмове повідомлення секретаря селищної ради/секретаря виконавчого комітету селищної ради на ім’я голови Ради про дату та спосіб оприлюднення  проекту рішення (додаток 1).

 

3.5. Інформація, передбачена пунктами 3.2.7. та 3.2.11.,  при необхідності, оновлюється з 1 по 5 число кожного календарного місяця. Інша інформація, передбачена пунктом 3.2., оновлюється після внесення змін до неї із зазначенням дати оновлення.

3.6. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.


4. Система обліку та види публічної інформації,

якими володіє Рада

 

4.1. Відділ загальної та організаційної роботи селищної ради забезпечує збирання, систематизацію, накопичення та зберігання інформації, що була отримана або створена в процесі виконання  Радою своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, та в процесі забезпечення діяльності ради, яка знаходиться у володінні Радою.

 

4.2. Інформація, яка знаходиться у володінні Радою, поділяється на відкриту публічну інформацію (додаток 2) та інформацію з обмеженим доступом – службову та конфіденційну (додаток 3).

 

4.3. Для забезпечення доступу до відкритої публічної інформації документи, що знаходяться у володінні Радою, підлягають обов'язковій реєстрації в Системі обліку відкритої публічної інформації Новгородківської селищної ради, яка ведеться на паперових носіях.

 

4.4. Журнали реєстрації, що входять до системи обліку, містять такі графи:

 1. № з/п.
 2. Дата надходження документа.
 3. Дата створення документа.
 4. Назва документа.
 5. Джерело інформації (автор, відповідний підрозділ).
 6. Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом.
 7. Строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом.
 8. Проект рішення (доповідна записка, звернення, заява, подання, пропозиція, лист тощо).
 9. Галузь.
 10. Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо).
 11. Ключові слова.
 12. Вид (нормативний акт, угода, рішення, протокол, звіт, прес-реліз.
 13. Форма та місце зберігання документа
 14. Підпис виконавця.
 15. Прізвище відповідальної особи.

 

4.5. Доступ до Системи обліку, що містить інформацію про документ, який знаходиться в Раді, забезпечується шляхом надання такої інформації за запитами та особистим зверненням громадян. 

 

4.6. Система обліку публічної інформації Ради не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

5. Порядок складання та подання запиту на інформацію

 

5.1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. На вибір запитувача запит може подаватися в усній (телефоном чи на особистому прийомі) чи письмовій формі (особисто, поштою, факсом, електронною поштою, тощо).

 

5.2. Запитувач має право звернутися до Ради із письмовим запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації". З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм  запитів на інформацію, які можна отримати в відділі загальної та організаційної роботи апарату та на веб-сайті Ради (додатки 4, 5, 6).

        У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

5.3. Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів Ради. Публічна інформація в усній формі надається телефоном відповідальними посадовими особами Ради. Вказана інформація також надається фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

 

5.4. Запит на інформацію має містити:

 • ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

У разі недотримання зазначених вимог, Рада має право відмовити в задоволенні запиту.

 

5.5. Радою визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами – кабінет (адміністративне приміщення селищної ради, вул. Криворізька,11, смт Новгородка), а також забезпечується можливість запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.


6. Реєстрація запитів та порядок надання відповідей на запити


6.1. Запити на інформацію, що надходять безпосередньо на адресу Ради, переадресовані Раді за належністю іншими державними органами чи органами місцевого самоврядування або подані під час особистого прийому селищного голови чи його заступниками приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відділом загальної та організаційної роботи селищної ради в журналі реєстрації запитів про доступ до публічної інформації (додаток 7).


6.2. Реєстраційний номер запиту, що надійшов до Ради складається з індексу згідно номенклатури справ та порядкового номеру запиту.

 

6.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції, відділ загальної та організаційної роботи селищної ради виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх селищному голові для накладення резолюції з позначкою: «Запит щодо публічної інформації».


6.4. Запит на інформацію з відповідною резолюцією селищного голови, заступників селищного голови, секретаря селищної ради невідкладно передається відділом загальної та організаційної роботи селищної ради виконавцю (виконавцям).


6.5. Запити на інформацію у вигляді електронного документа надсилаються на електронну пошту Ради та опрацьовуються відповідно до пунктів 6.1.- 6.4. Прийом запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту Ради, здійснює відповідальний працівник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради кожного дня протягом робочого часу.

 

6.6. Запит, поданий усно, може бути задоволений одразу, якщо це можливо і якщо запитувача влаштовує усна відповідь на його запит. Якщо задовольнити усний запит одразу неможливо або запитувач наполягає на письмовій відповіді, то працівник відділу загальної та організаційної роботи селищної ради, відповідальний за реєстрацію документів, оформляє запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника.  При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище особи, яка оформила запит, її  номер телефону та підпис. Далі запит розглядається у встановленому порядку.

 

6.7. Відповідь на запит на інформацію, що надсилається запитувачу інформації електронною поштою, роздруковується на паперовому носії, підписується керівником та передається до відділу загальної та організаційної роботи селищної ради для її реєстрації у загальному порядку.


6.8. Виконавець (виконавці), визначені резолюцією селищного голови, має (мають) надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.


6.9. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконавець може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку необхідно повідомити запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 • причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;
 • строк, у який буде задоволено запит;
 • дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
 • підпис.


6.10. Відповідь на запит надається виконавцем за підписом селищного голови, заступниками селищного голови або секретаря селищної ради. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Ради, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.


6.11. У випадку, якщо запитувана інформація про діяльність Ради належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі, якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.


6.12. У разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, яке не відноситься до публічної інформації, може бути направлена заявнику у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.


6.13. У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції, тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань – Законом України "Про звернення громадян".

 

7. Порядок відмови у задоволенні запитів

та оскарження рішень, дій чи бездіяльності Ради

 

7.1. Рада має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
- якщо вона не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


7.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:
- прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

- дату відмови;

- мотивовану підставу відмови;

- порядок оскарження відмови;

- підпис.

 

7.3. Відповідь Ради про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел або відповідь не по суті запиту, вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо Рада не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, виконавець зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

 
7.4. Запитувач має право оскаржити:
- відмову в задоволенні запиту на інформацію;
- відстрочку задоволення запиту на інформацію;
- ненадання відповіді на запит на інформацію;
- надання недостовірної або неповної інформації;
- несвоєчасне надання інформації;
- невиконання  Радою обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність Ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

7.5. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності Ради до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Начальник відділу

загальної та організаційної роботи селищної ради                                          Алла ШПАК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь