A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новгородківська селищна територіальна громада
Кропивницького району Кіровоградської області

Правила благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади

I. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади (далі-Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території та об’єктів благоустрою Новгородківської селищної ради.

1.2. Ці Правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на її території. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Новгородківської селищної територіальної громади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.3. Правила містять загальнообов'язкові на території Новгородківської селищної територіальної громади норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

1.4. Учасниками правовідносин з питань благоустрою згідно з цими Правилами є власники, керівники та інші посадові особи підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування (далі по тексту "відповідальні посадові особи"), фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5. Новгородківська селищна територіальна громада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил, координація дій відповідних посадових осіб, пов'язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом селищної ради, постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.

II. Права посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян

2.1. Громадяни, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності мають право:

2.1.1. Користуватися об’єктами благоустрою селищної ради.

2.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території Новгородківської селищної територіальної громади. Вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради та заходів з благоустрою їх територій.

2.1.3. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесенням до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

2.1.4. Брати участь у здійснення заходів з благоустрою селищної ради, озеленення та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

2.1.5. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи або роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території Новгородківської селищної територіальної громади або призводять до її нецільового використання.

2.1.6. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

III. Обов'язки відповідальних посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян.

3.1.  Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також громадяни зобов'язані:

3.1.1. Здійснювати благоустрій відповідних територій у встановленому порядку,  забезпечуючи естетику і дизайн сільського середовища, вимоги щодо утримання дорожніх покриттів, внутрішньоквартальних, прибудинкових та присадибних територій, газонів, зелених насаджень тощо.

3.1.2. Утримувати у належному санітарно-технічному стані будівлі, споруди, у тому числі закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем (їх частини) свої та прилеглі території на відстані не менше 5 м від межі. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

3.1.3. Усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинами) за власний рахунок та установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.1.4. Забезпечувати щорічне, ( після стихійного лиха, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру), обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами. При спроможності усувати наслідки на закріплених об’єктах благоустрою в установленому порядку.

3.1.5. Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників.

3.1.6. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

3.1.7.  Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд.

3.1.8. Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт у відділі житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, інфраструктури та цивільного захисту Новгородківської селищної ради.

3.1.9. Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку.

3.1.10.  При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.

3.1.11. Проводити земляні та будівельні роботи, насипання, намивання грунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, на підставі ордера на виконання цих робіт виконкомом селищної ради .

3.1.12. Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.

3.1.13. Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місцях.

3.1.14. Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.

3.1.15. Обов'язкове укладання договорів зі спеціалізованими підприємствами на вивіз побутових відходів та каналізаційних стоків.

3.1.16. Підприємствам узгоджувати з селищною радою експлуатацію та поводження об'єктів з небезпечними відходами , ліміти та схеми розміщення.

3.1.17. Утримання зелених насаджень (посадка, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур'янами, поливання зеленої зони і газонів), тротуарів, доріжок і прибудинкових території та прибирання снігу, виконувати згідно з вимогами санітарних та екологічних норм і правил.

3.1.18. Утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

3.1.19. Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря, механічне або ручне очищення автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків та вулиць з ґрунтовим покриттям.

3.1.20. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях.

3.1.21. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.

3.1.22. Встановлювати урни біля входу (виходу) з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель та споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі.

3.1.23. Власників підземних комунікацій утримувати кришки колодязів у справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

3.1.24. Дотримуватись порядку утримання домашніх та інших тварин згідно з „Правилами тримання собак ,котів і інших хижих тварин у населених пунктах України”.

3.1.25. Суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення у вечірній та нічний час, забезпечувати охорону громадського порядку та освітлення прилеглої території.

IV. Дії відповідальних посадових осіб підприємств,установ, організацій, а також громадян,що забороняються цими Правилами

4.1. Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

4.1.1. Захаращувати території сипучими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, листям, травою, гіллям, накопиченням снігу та криги тощо.

4.1.2. Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечать будівельним нормам і правилам.

4.1.3. Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші роботи без ордера відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрою, інфраструктури та цивільного захисту Новгородківської селищної ради.

4.1.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища, особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.і.).

4.1.5. Здійснювати торгівлю напоями на розлив без улаштування туалету на території , яка використовується для такої торгівлі.

4.1.6. Забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами.

4.1.7. Вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця.

4.1.8. Без узгодження з селищною радою та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.

4.1.9. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків.

4.1.10.  Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених (заборонених) для цього місцях.

4.1.11. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

4.1.12. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

4.1.13.  Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

4.1.14. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо.

4.1.15. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення на обладнані контейнерами для збору відходів.

4.1.16. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей.

4.1.17.  Вивішувати дорожні знаки без погодження з Новгородківським ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській обл..

4.1.18. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, на прибудинкових та присадибних територіях, газонах, берегах рік , пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон селища та паркуватися на них.

4.1.19. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо.

4.1.20. Влаштовувати стоянки вантажного автотранспорту, тракторів, с/г інвентарю на прибудинковій території, у дворах та біля дворів приватного сектору.

4.1.21. Здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим – 10 метрів від вікон житлових будинків, шкіл, та інших установ

4.1.22.  Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

4.1.23. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

4.1.24. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

4.1.25. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

4.1.26. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з двору, вікон, на проїзджу частину та на вулицю.

4.1.27. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані.

4.1.28. Здійснювати підключення до інженерних мереж об'єктів та будівельних майданчиків, щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проектно-дозвільна документація в тому числі ордер на право тимчасово порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням земляних робіт.

4.1.29. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.

4.1.30. Використовувати земельні ділянки не за цільовими призначеннями.

4.1.31. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

4.1.32. Забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

4.1.33. Забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.

4.1.34. Вчиняти дії , що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

4.1.35. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання території Новгородківської селищної територіальної громади

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Новгородківської селищної ради на підставі укладених з ними договорів на безкоштовне виконання з прибирання закріплених територій (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі тощо для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконавчому комітеті селищної ради. В разі відсутності у суб’єкта благоустрою (підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, органу самоорганізації населення, громадянина, тощо) вищезазначених договорів та –або схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання території:

-           для об’єктів виробничої сфери (підприємств) – 50 (100) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиць (шосе, площі, провулка, тощо);

-           для об’єктів невиробничої сфери (лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, підприємства побутового обслуговування, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, аптеки, нотаріальні контори, перукарні, банки, офіси – 25 (50) метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

-           для вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту побутової техніки, годинників, взуття, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 метрів;

-           для будинків приватного сектору – 25 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування, оренду, тощо до осі вулиці, провулку;

-           для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній, електромереж та зв’язку, тощо – 5 (15) метрів від опори;

-           для автомобільних шляхів – в районі смуг відводу.

5.1.2. Балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.3. Вивіз твердих побутових відходів на території селищної ради проводиться виключно спеціалізованим автотранспортом – сміттєвозом.

5.1.4. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог (на перспективу).

5.1.5. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів.

5.1.6. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий час Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

-           мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

-           прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

-           негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.2.1. Парків (парків культури і відпочинку, парків- пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі парків), рекреаційних зон, садів. зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку:

5.2.1.1. Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів , майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

5.2.1.2. Благоустрій на утримання в належному стані територій вказаних в цьому пункті територій включає:

-           санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, очищення урн, утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

-           освітлення території;

-           озеленення, збереження зелених засаджень

-           відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

-           утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

-           встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;

-           забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.2.1.3. Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угрупувань дерев та чагарників у парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту.

5.2.1.4. Спалювання листя, гілля та інше забороняється.

5.2.1.5. Благоустрій цих територій здійснюється відповідно затверджених планів.

5.2.1.6.  Пошкодження зелених насаджень, збір квітів та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.2.1.7. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

5.2.1.8. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється розпиття спиртних напоїв та паління.

5.2.2. Пам’ятники культурної та історичної спадщини :

5.2.2.1. Утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

5.2.2.2. Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядкування, оздоблення, тощо.

5.2.2.3. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

5.2.3. Доріг, вулиць (провулків, проїздів):

5.2.3.1. Власники доріг, вулиць або балансоутримувач повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання.

5.2.3.2. Балансоутримувачі повинні вимагати від учасників дорожнього руху дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2.3.3. Використовувати дороги не за їх призначенням забороняється.

5.2.3.4. Встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням сектору у складі Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській обл.

5.2.3.5. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-52001.

5.2.3.6. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельні матеріали, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.3.7. Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензозаправників.

5.2.3.8. Забороняється займатися торгівлею паливно-мастильними матеріалами .

5.2.3.9. Забороняється мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.3.10. Забороняється ставити автотранспорт в місцях не відведених під автостоянки.

5.2.3.11. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані:

-           утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок. Запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

-           установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

-           власники побутово-торговельних споруд та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти з погодженням у відповідних органах.

5.2.4. Кладовища

5.2.4.1. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.4.2. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.

5.2.4.3. Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорони зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил.

5.2.4.4. Існуючи місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Новгородківської селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.

5.2.4.5. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховання № 193 від 19.11.2003 року.

5.2.4.6. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.2.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової та громадської забудови:

5.2.5.1. Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.2.5.2. Благоустрій прибудинкової та присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування прилеглої до його присадибної ділянки.

5.2.5.3.  Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Новгородківською селищною радою.

5.2.6. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій

5.2.6.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданим їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.2.6.2. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані

5.2.6.3. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначає Новгородківська селищна рада.

5.2.6.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно Закону.

5.3. Порядок санітарного очищення території Новгородківської селищної територіальної громади:

5.3.1. Санітарне очищення території Новгородківської селищної територіальної громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селищної ради відповідно вимог цих правил, санітарних норм та правил, рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.3.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледним заходів:

-           покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, дворів – покладається на виконавчий комітет селищної ради;

-           тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет селищної ради;

-           дворів, тротуарів проїзної частини, територій, прилеглих до будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, –  покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку;

-           дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

-           охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

-           прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

-           автобусні зупинки, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянок транспортного таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки у радіусі 10 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

-           зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;

-           мостів – покладається на їх балансоутримувачів.

5.3.3. Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах селищної ради;

5.3.4. На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

•          регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння ( в належності), до бордюрного каменю;

•          забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованим підприємством;

•          регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

•          регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до будинків та споруд;

•          встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладання відповідних договорів зі спеціалізованим підприємством; очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

•          регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см. Видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поломане гілля та забезпечувати їх вивезення;

•          регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії, полиноглисної, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

•          проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

•          проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

•          проводити в повному обсязі заміну сухих та пошкоджених кущів і дерев ;

•          утримувати в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

•          належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;

•          забезпечити прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). Впершу чергу очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

5.4. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях.

5.4.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійснення будь-яких видів діяльності з метою відведення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

5.4.1.1. здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попереджання утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

5.4.1.2. забезпечувати в прилеглих житлових будинках, жилих та не жилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення.

5.4.1.3. роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

5.4.1.4. відзначення встановлених Законом святкових і неробочих днів, Дня селища, села, інших свят, проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використання вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час здійснювати за погодженням Новгородківської селищної ради.

5.5. Утримання тварин

5.5.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:

-           реєструвати тварин ;

-           не допускати утримання собак в місцях загального користування;

-           вигулювати собак виключно на повідку та наморднику, при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;

-           не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;

-           не проводити купання собак в місцях масового відпочинку, в місцях перебування людей на воді;

5.5.2. Не допускається жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України

5.6. Обмеження щодо паління тютюнових виробів

5.6.1. паління тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях за винятком місць, спеціально для цього відведених, а саме:

-           в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно за запрошенням, або за плату, постійно або періодично ;

-           в державних установах, безпосередньо в приміщеннях Новгородківської селищної ради;

-           на стадіонах, в зонах масового відпочинку;

-           на територіях закладів освіти;

-           при пішохідному переміщенні по тротуарам, вулицям, прибудинкових територіях.

5.6.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, приміщень зобов’язані відвести спеціально обладнані місця для паління вентиляцією, урнами для гасіння недопалків, засобами пожежогасіння, ящиком з піском та написом «Місце для паління»

5.6.3. У громадських місцях (кафе, барах, ресторанах та ін.) особи, які не палять розміщуються таким чином, щоб тютюновий дим не поширювався на них.

VI. Контроль у сфері благоустрою території Новгородківської селищної територіальної громади

6.1.1. Контроль у сфері благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкуванням, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.1.2.  Контроль за станом благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади, виконанням цих правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на органи внутрішніх справ, органи державного контролю за дотриманням санітарного законодавства Новгородківської селищної ради.

6.1.3. Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

-           проведення перевірок територій (рейди);

-           розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

-           участі в обговорення проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Новгородківської селищної ради ;

-           подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади.

VII. Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою Новгородківської селищної територіальної громади

7.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Новгородківської селищної ради.

7.1.1. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні в їх порушенні зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення зафіксованого порушення. Усунення порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

7.1.2. У разі, якщо особи винні у порушенні цих Правил, не виконують усунення порушення у встановлений строк, балансоутримувача об’єкта або елементу благоустрою балансоутримувача має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням порушення вимог цих Правил. Збитки, завдані об’єкту благоустрою підлягають відшкодуванню в установленому Порядку. Порядок визначення відповідної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

VIII. Порядок громадського обговорення Правил благоустрою території Ногородківської селищної ради

8.1. Проект рішення Новгородківської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території Новгородківської селищної територіальної громади» та схем санітарного очищення населених пунктів підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає публікації в місцях для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території Новгородківської селищної територіальної громадиз метою отримання від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань пропозицій та зауважень.

8.2. Об’єкти у сфері благоустрою мають подавати у письмовій формі власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати розміщення в місцях для розміщення друкованих та інших агітаційних матеріалів на території Новгородківської селищної територіальної громади до виконавчого комітету Новгородківської селищної ради за адресою: смт Новгородка, вул. Криворізька, 11.

IX. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Новгородківської селищної територіальної громади

9.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Новгородківської селищної ради.

9.2. Проект Рішення сесії про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному в розділі 8 цих Правил.  

X. Заключні положення

10.1. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами громади щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані визначаються Новгородківською селищною радою.

10.1.1. Проходження межі закріпленої території по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначається по лінії бордюрного каменю проїжджої частини вулиці вздовж підприємств, організацій, установ, об'єктів господарювання всіх форм власності а в інших випадках на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож (крім випадків, коли вказується конкретне місце проходження).

10.1.2. Керівники підприємств, установ та організацій, власники об'єктів господарювання всіх форм власності (орендарі, якщо це передбачено договором) зобов'язані постійно утримувати належні їм, закріплені та прилеглі території у належному санітарно-технічному стані.

10.2. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

10.2.1. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за санітарний стан з власника.

10.3. Перелік посадових осіб, уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в Новгородківській селищній територіальній громаді передбачений цими Правилами, визначається рішеннями Новгородківської селищної ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь