A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новгородківська селищна територіальна громада
Кропивницького району Кіровоградської області

Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 29.04.2021 10:37
Кількість переглядів: 237

 

_                                                            ___

(дата офіційного опублікування у Реєстрі

(автоматично генерується системою після подання через Реєстр,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

                                                       .

(унікальний номер

(автоматично генерується системою

після подання через Реєстр,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Куцівське зернозберігальне підприємство»,  ЄДРПОУ 40200853.

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул.Шевченка, буд. 6/2

тел. (0522)22-26-42.                                                                                                                   .

Місце розташування майданчика:  Кіровоградська область, Новгородківський район,   . с.Куцівка, вул. Привокзальна, 14.                                                                                             .

(паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса),

контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

  Планована діяльність передбачає технічне переоснащення шляхом переобладнання споруди системи газопостачання на території ТОВ «Куцівське зернозберігальне підприємство» по вул.Привокзальна, 14, с. Куцівка Новгородківського району Кіровоградської області.                                                                                                          .

  Технічне переоснащення проводиться з метою зменшення кількості наливних операцій і забезпечення безперервної роботи зерносушарки шляхом збільшення об’єму резервуарного парку. Резервуар для зберігання буде заповнюватись зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ) (50 % пропану та 50 % бутану).                                               .

Режим роботи підприємства 256 робочих днів  на  рік з 8-ми  годинною робочою зміною. Під час заготівлі зерна цілодобово.                                                                          .                                                                                                        

 

Технічна альтернатива 1.

 Додаткове встановлення підземного резервуару для зберігання ЗВГ об’ємом 25 м3.     .                                                                                                                            

 

Технічна альтернатива 2.

  Встановлення надземного резервуару об’ємом 25 м3 для зберігання ЗВГ.                             .      

 

  Технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом, так як викиди пропан-бутанової суміші в атмосферу при підземному розташуванні резервуару у процесах обслуговування та роботи запобіжної арматури зводяться до мінімуму.                           . 

  При надземному розташуванні резервуару під дією високих температур зовнішнього повітря відбувається збільшення температури зрідженого вуглеводневого газу та зростання тиску у резервуарі, який зменшується шляхом скидання надлишків газу в атмосферне повітря.                                                                                                                  .

 

 

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Ділянка технічного переоснащення розташована на території ТОВ «Куцівське зернозберігальне підприємство» по вул.Привокзальній, 14, с.Куцівка, Новгородківського району Кіровоградської області (кадастрові номера земельних ділянок підприємства 3523482400:51:000:0247, 3523482400:02:000:9002). Цільове призначення земельних ділянок – землі промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення.                        ..

Мінімальна протипожежна відстань від підземного резервуару ЗВГ об’ємом 25 м3 (до 100 м3) згідно ДБН В.2.5-20.2018 становить 50 м, що входить до існуючої санітарно-захисної зони елеватора 100 м і витримується по відношенню до житлово-громадської забудови. Відстань від проектованої системи газопостачання до найближчої житлової забудови становить близько 160 м, від джерел забруднення діючого підприємства – близько 106 м.                                                                                                                          .                                                                                   

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

  Територіальні альтернативи не розглядались, так як переобладнання споруди системного газопостачання проводиться у межах діючого елеватора з існуючою дорожньо-транспортною інфраструктурою.                                                                          .

                                                                                                                             

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

  Підвищення якості продукції при дотриманні протипожежних, екологічних та санітарно-гігієнічних норм.                                                                                              .

                                                                                                       

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

   Проектом передбачається технічне переоснащення системи з додатковим встановленням резервуару для зберігання зрідженого вуглеводневого газу  об’ємом            25 м3 (робочий об’єм 22,5 м3). Мета технічного переоснащення – збільшення загальної місткості резервуарного парку ЗВГ з 8,5 м³ до 33,5 м3.                                                        .  

   Резервуар призначений для зберігання та подачі рідкої фази зрідженого вуглеводневого газу на випарник, та подачі парової фази на редукторну групу. Резервуар для зберігання газу розрахований на робочий тиск 1,6 МПа (16,0 кг/см2).                                                                                           . Основні характеристики підземного резервуару: внутрішній діаметр – 2,028 м, загальна довжина – 8,408 м, довжина циліндричної частини – 7,3 м, маса – 6,1 т. Термін експлуатації споруд – 30 років.                                                                                  .

  Заповнення резервуару здійснюється від транспортної автоцистерни для транспортування зрідженого газу на заправному вузлі.                                                       .

   Газопроводи прокладаються надземно на опорах.                                                             .

  Річний обсяг зрідженого вуглеводневого газу, що планується зберігати у резервуарі – 206 000 м3/рік. У резервуарному парку підприємства буде зберігатись 272 000 м3/рік ЗВГ. 

При технічному переоснащенні загальна місткість резервуарного парку не збільшиться.                                                                                                                              .                                                         

  Обслуговуючий персонал зі штату підприємства. Площа  земельної ділянки – 3,7457 га., площа проектної забудови – 27 м2.                                                                                                ..

  Водопостачання та водовідведення – існуючі. Джерелом водопостачання підприємства є артезіанська свердловина № 1. На території підприємства розташована надвірна вбиральня. Побутові стічні води санітарно-технічних приладів діючого лабораторного корпусу очищаються на існуючих локальних очисних спорудах ТОПАС 15 з наступним відведенням на поле фільтрації. Дощові стічні води з території підприємства після очистки на сепараторі нафтопродуктів WasserTank-OMB-45 накопичуються в ємкості.                                                                                                        .  

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

 Екологічні обмеження:

1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства.                                                                                                                           .

2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його умов) та не повинні перевищувати гранично-допустимі нормативи.                                                            .

3. Водоспоживання повинно здійснюватися згідно Дозволу на спецводокористування.      .                                                 

4. Організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил, з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам, відповідно укладених договорів.                                          .   

5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.                                                                                                     .

6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.                  .   

7. Розміщення об’єкту за межами зон охорони пам’яток культурної спадщини, охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду, екомережі, Смарагдової мережі Європи, шляхів міграції тварин та прибережно-захисних смуг водойм.                              .

Санітарно-гігієнічні обмеження:

1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами.                                                                                      .

2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96).                              .

3. Рівень атмосферного, акустичного і вібраційного забруднень не повинен перевищувати нормативів на межі санітарно-захисної зони.                                              .

Містобудівні обмеження:

1. Дотримання мінімальних відстаней до існуючих об’єктів.                                             .

2. Дотримання протипожежних розривів.                                                                              .

Інші обмеження:

1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства.                                .    

                                                                                                                

щодо технічної альтернативи 2:

  аналогічні  технологічній альтернативі 1;                                                                      .

 

щодо територіальної альтернативи 1.

  Виконання обмежень щодо використання земельних ділянок, встановлених у документах, що посвідчують право користування земельними ділянками та містобудівних умов і обмежень.                                                                                      .

 

щодо територіальної альтернативи 2:

  Не розглядаються через пріоритетність територіальної альтернативи 1.                       .

 

 

 

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

   Для встановлення підземного резервуару проводиться розробка котлованів і виїмка насипного шару грунту непридатного для рекультивації.                                                   .

 Майданчик навколо резервуарів огороджується провітрюваною металевою огорожею.                                    

  Передбачені 2 блискавкоприймача. Біля резервуарів з газом улаштовується  майданчик  для автомобіля, що привозить газ. Майданчик виконаний з іскронедаючим покриттям. Вертикальне планування території виконане раніше.                                      .

 

щодо технічної альтернативи 2:

   Аналогічна технічній альтернативі 1, окрім проведення розробки насипного шару грунту під запроектовані фундаменти для встановлення надземного резервуару.                .  
       

 
 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

 

Джерелами потенційного впливу проектованого об'єкту являються: запобіжний клапан резервуару для зберігання ЗВГ, заправний вузол (оголовки скидальних трубопроводів зливоналивного рукава та рукава парової фази), вихлопні труби автомобілів.

 

щодо технічної альтернативи 1

Встановлення підземного резервуару.

 

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) об’єкта на довкілля є:

- на геологічне середовище – відсутність прямого впливу;                                                 .

- клімат і мікроклімат – вплив не передбачається, викиди парникових газів в атмосферне повітря відсутні;                                                                                                  .                                                                                                                                                            

- на атмосферне повітря – допустимий вплив. На період будівництва: за рахунок викидів забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря під час автотранспортних, фарбувальних та зварювальних робіт, механічної обробки металів та нагрівання бітуму; на період експлуатації: за рахунок викидів забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря у процесах заповнення резервуару, зберігання ЗВГ у резервуарі, русі автотранспорту по майданчику для автомобіля та під час операцій, пов'язаних з ремонтом та опосвідченням обладнання системи газопостачання.                                                                                                                         .

  Перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної зони та житлової забудови не очікується.                         .                                                

-  на підземні і поверхневі води – можливий короткочасний вплив на період виконання будівельних робіт, за рахунок утворення побутових стічних вод. Утворення стічних вод відбувається виключно внаслідок процесів життєдіяльності персоналу діючого підприємства. Збільшення кількості стічних вод після введення в експлуатацію системи газопостачання не передбачається. Скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. У санітарно-захисній зоні об’єкту відсутні прибережно-захисні смуги водойм;                                                                                                                                           .                                                                     

- акустичний вплив та вібрація – на період будівництва: при роботі будівельної техніки та автотранспорту. Встановлюється тимчасова огорожа будівельного майданчику; на період експлуатації системи газопостачання – при роботі насосу транспортної автоцистерни. Перевищення граничних рівнів шуму та вібрації на межі з житловою забудовою спостерігатися не буде;                                                                      .            

- на грунт – на період будівництва проводиться розробка котлованів і виїмка насипного шару грунту, складеного з темно-бурого суглинку та будівельного сміття. Так як грунт не відноситься до родючого, його надлишок використовується на території робіт для улаштування тимчасових під’їздних доріг або вивозиться на найближче сміттєзвалище для використання в якості інертного шару; на період експлуатації  негативний вплив відсутній;                                                                                .                                                                                                                                             

- на здоров'я населення – допустимий вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин;  .  

- стан фауни, флори, біорізноманіття землі (у тому числі вилучення земельних ділянок), заповідні об’єкти – негативний вплив не передбачається. Об’єкти природно-заповідного фонду, шляхи міграції тварин у межах проммайданчика та його санітарно-захисної зони відсутні. Технічне переоснащення проводиться на території діючого елеватору, на ділянці, яка вже зазнала техногенного впливу. Відведення додаткових земельних ділянок не передбачається;                                                                                   .

- утворення відходів. Під час будівництва будівельні відходи збираються у контейнери і вивозяться на спеціалізовані підприємства, які мають ліцензію на їх переробку або розміщення. При впровадженні планованої діяльності збільшення кількості утворюваних та утворення додаткових видів відходів на підприємстві не відбудеться.                                                                                                                                .- ультразвукове, електромагнітне та іонізуюче забруднення не очікуються;                    - навколишнє соціальне середовище – вивчається через механізм публікації в ЗМІ та громадських обговорень;                                                                                                         .

- навколишнє техногенне середовище – на промислові, житлово-цивільні і сільськогосподарські об’єкти, наземні та підземні споруди, соціальну організацію території, пам’ятки культури, архітектури, історії та інші елементи техногенного середовища під час будівництва та експлуатації проектованого об’єкта відсутній.         .                                                                                                                     

 

щодо технічної альтернативи 2:

  Встановлення надземного резервуару. Можливий вплив аналогічний технологічній альтернативі 1, окрім збільшення впливу на атмосферне повітря за рахунок збільшення випаровувань пропан-бутанової суміші через нещільності резервуару.        .                                             

 

Таким чином, технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для роботи об’єкту з підземним розміщенням резервуару для зберігання зрідженого газу.                                      .

 

щодо територіальної альтернативи 1:

Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.               .                                                                                                                                            

 

щодо територіальної альтернативи 2:

Не розглядається.                                                                                                             .

 

 

 

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

 Належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше (п. 4, ч. 3, ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)                                 .

 

 

 

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

    Підстави для здійснення транскордонного впливу на довкілля відсутні.                    .

 

  

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

  Згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планується дослідження впливу на клімат та мікроклімат, атмосферне повітря, геологічне середовище, поверхневі та підземні води, ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ, заповідні об’єкти, соціальне середовище, техногенне середовище.                                 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і відтак підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення Закону;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазначений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауважень і пропозицій, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт                                                                      .

(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається  Державною архітектурно-будівельною інспекцією України                          .                

(орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення)

  Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про впровадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

 

 1. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

  Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації,                                                              .

25006, Україна, м.Кропивницький, вул.Віктора Чмиленка, 84/37,                                     .

тел. (0522) 32-08-53, e-mail:public@ekolog.kr-admin.gov.ua                                                 .

контактна особа: заступник директора департаменту – начальник управління дозвільної діяльності, оцінки впливу на довкілля та моніторингу – Гоменюк Ганна Олександрівна.                                                                                                                          .                 

(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

 

 

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь