Новгородківська селищна територіальна громада
Кропивницького району Кіровоградської області

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новгородківської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новгородківської селищної територіальної громади».

Дата: 26.07.2021 14:57
Кількість переглядів: 172

Назва регуляторного акта: рішення Новгородківської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новгородківської селищної територіальної громади».

 Регуляторний орган: Новгородківська селищна рада.

 Розробник документа: Сектор з питань комунальної власності Новгородківської селищної  ради.

Відповідальна особа: завідувач сектору.

Контактний телефон: 098 500 77 85.

 

Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Новгородківської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новгородківської селищної територіальної громади», як регуляторного акту.

 

1. Визначення  проблеми.

За час дії Порядку розміщення зовнішньої реклами у громаді органи місцевого самоврядування стикаються з різними порушеннями розміщення рекламних носіїв. Наприклад: в громаді відсутня єдина система форм та стандартів рекламних конструкцій. Також має місце не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів про надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території громади.

Відповідно до п. 32 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою КМУ від 29.12.2003 р. № 2067 зі змінами, плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування. Виконавчий комітет Новгородківської селищної ради здійснює врегулювання розміру плати, незважаючи на прагнення окремих представників бізнесу здійснювати розміщення зовнішньої реклами у територіальній громаду, не враховуючи інтересів громади.

У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами у Новгородківській селищній територіальній громаді, що дозволить встановити єдину систему форм та стандартів рекламних конструкцій та плати за користування.

Дія даного регуляторного акту поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання та органи місцевого самоврядування.

Назва регуляторного акта – проекту рішення Новгородківської селищної ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території Новгородківської селищної територіальної громади».

Розробник проекту рішення  секретар селищної ради, сектор з питань комунальної власності Новгородківської селищної ради.

Розробник аналізу регуляторного впливу  секретар селищної ради, сектор з питань комунальної власності Новгородківської  селищної ради.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

 -

Суб’єкти господарювання

+

 -

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 -

  

 

2. Цілі державного регулювання.

Метою запропонованого проекту рішення є врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у Новгородківській селищній територіальній громаді та надання суб'єктам підприємницької діяльності більш конкретної інформації з цього приводу.

Визначення постійного (незмінного) розміру базового тарифу у розрахунку плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності  Новгородківської селищної територіальної громади, що сприятиме стабільному наповненню дохідної частини бюджету територіальної громади.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

 

Прийняття запропонованого проекту регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення цілей регулювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

відсутні

Зменшення надходжень грошових коштів до бюджету Новгородківської селищної територіальної громади

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

Врегулювані відносин із розміщенням зовнішньої реклами та надходження грошових коштів до бюджету територіальної громади

відсутні

 

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

відсутні

відсутні

 

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

відсутні

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

 -

 -

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

+

100 %

+

+

 +

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

відсутні

Можлива щорічна зміна  базового тарифу в розрахунку плати

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

Встановлення постійного (незмінного) розміру плати та порядку розміщення зовнішньої реклами

відсутні

 

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

відсутні

Нормативно-правові акти на загальнодержавному рівні не вирішують проблему, оскільки є основою для розроблення та прийняття місцевих актів.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

 

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

1

Можлива щорічна зміна розміру плати

 

 

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

4

Встановлення постійного (незмінного) розміру плати

 

 

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

1

Необґрунтований і невідомий час очікування можливого нормативного документа, затвердженого на рівні Верховної ради України та/або Кабінету Міністрів України.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

Прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Вирішить питання щодо порядку видачі дозволів у чітко визначенні терміни.

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

Приведення рекламних конструкцій до єдиних сучасних  форм

Відсутні

Покращить архітектурний вигляд селища

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Відсутні

Відсутні

Не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, оскільки наразі на загальнодержавному рівні не зареєстровано законопроектів, які б регулювали питання порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади. Водночас це питання належить до компетенції органів місцевого самоврядування, що зумовлює його вирішення на місцевому рівні.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Збереження існуючого стану

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Х

Альтернатива 2

Прийняти запропонований проект регуляторного акта

Дотримання в місті єдиної системи форм та стандартів рекламних конструкцій

Х

Альтернатива 3

Очікування прийняття нормативно-правових актів на загальнодержавному рівні

Не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей, оскільки наразі на загальнодержавному рівні не зареєстровано законопроектів, які б регулювали питання порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади. Водночас це питання належить до компетенції органів місцевого самоврядування, що зумовлює його вирішення на місцевому рівні.

Х

 

5. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми .

При прийнятті запропонованого регуляторного акту будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- затвердити порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів;

- частково заборонити розміщення рекламних конструкцій на фасадах будівель;

- заборонити розміщення рекламних конструкцій на дахах будівель.

 

 6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування.

Неможливо розрахувати витрати на виконання вимог регуляторного акту у зв’язку з тим, що невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

- розмір надходжень до державних цільових фондів, пов'язаних з дією акту;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

- створення у громаді єдиної системи форм та стандартів зовнішнього вигляду рекламних конструкцій;

- приведення у належний стан архітектурно-естетичного обліку громади, благоустрою прилеглої території біля рекламних конструкцій;

- кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва, які звернулись до селищної ради для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне – через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту – статистичні.

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на сектор з питань комунальної власності селищної ради та постійну комісію з  питань  комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень селищної ради та її виконавчого комітету.

 

 

Секретар селищної ради                                                                              Олег ВЄТРОВ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь